Bromberg (Bydgoszcz), Polen

Administracja skarbowa

Bachelor
Studienfachrichtung: Verwaltung
Unterrichtssprache: PolnischStudium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Wirtschaft und Verwaltung
Studiumsystem: Vollzeitstudium, Teilzeitstudium
 • Beschreibung:

 • pl

Twoja wiedza i umiejętności:

 • pobór podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
 • obsługa i wsparcie podatników
 • kontrola celno-skarbowa
 • ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
 • obejmowanie towarów procedurami celnymi
 • wypełnianie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie opinii w sprawach podatkowych
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg i innych pism procesowych w sprawach podatkowych
 • interpretacja Wspólnej Taryfy Celnej oraz obliczanie należności celnych (długu celnego) i podatkowych (VAT-u i akcyzy)
 • reguły pochodzenia towarów (preferencyjnego i niepreferencyjnego)
 • posługiwanie się międzynarodowymi regułami handlowymi Incoterms ® 2010 w kontekście odpraw celnych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • podatki dochodowe
 • podatki pośrednie
 • podatki majątkowe
 • prawo celne i regulacje w obrocie międzynarodowym z zagranicą
 • kontrola skarbowa i wywiad skarbowy
 • postępowanie podatkowe.

Praca dla Ciebie:

 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • doradca podatkowy
 • kancelarie prawnicze i podatkowe
 • firmy doradcze
 • korporacje finansowe
 • biura rachunkowe
 • jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza.
Webseite www der Universität: www.wsb.pl/bydgoszcz/
Privacy Policy