Bachelor in Europa

Land
Stadt
Gruppe der einzelnen Richtungen 
Unterrichtssprache 
Universitätsstatus  
Krakau (Kraków), Polen

Anglistik

Filologia angielska

Bachelor
Unterrichtssprache: PolnischStudium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Sprache
Studiumsystem: Vollzeitstudium, Teilzeitstudium
Webseite www der Universität: krakow.san.edu.pl, rekrutacja.san.edu.pl
Filologia angielska jest kierunkiem skierowanym do osób pragnących poszerzyć swoje kompetencje językowe – i to na wielu płaszczyznach. Studia są doskonałą okazją do poznania kultury amerykańskiej i brytyjskiej – nie tylko w zakresie teoretycznym, ale również od strony praktycznej. Zagraniczne praktyki i obozy studenckie owocują nie tylko znajomością różnych kultur, ale również szlifowaniem języka obcego. Doświadczona kadra dydaktyczna prowadzi urozmaicone zajęcia językowe, dzięki czemu filologia angielska na Społecznej Akademii Nauk jest jedną z najlepszych w Krakowie.
Privacy Policy