Bachelor in Europa

Land
Stadt
Gruppe der einzelnen Richtungen 
Unterrichtssprache 
Universitätsstatus  
Łódź, Polen

Arbeitsrecht

Prawo pracy

Bachelor
Studienfachrichtung: Verwaltung
Unterrichtssprache: PolnischStudium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Rechtwissenschaften
Studiumsystem: Teilzeitstudium
Fernstudium Fernstudium
Webseite www der Universität: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi kadrowej podmiotów gospodarczych. Absolwent ma szansę zdobyć wiedzę z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz realizacji praw i obowiązków z tego wynikających, a także możliwości wykorzystania środków publicznych w związku z zatrudnianiem pracowników. Ukończenie studiów administracyjnych o tej specjalności stwarza perspektywę znalezienia zatrudnienia na stanowiskach związanych z obsługą procesu zatrudniania bądź podjęcia własnej działalności gospodarczej, w ramach której prowadzona będzie kadrowa obsługa innych podmiotów. Dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki zatrudniania absolwent staje się specjalistą dysponującym wszechstronną wiedzą w zakresie prawnych aspektów zatrudniania pracowników.
Privacy Policy