Łódź, Polen

Anglistik

Filologia angielska

Bachelor
Unterrichtssprache: PolnischStudium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Sprache
Studiumsystem: Vollzeitstudium, Teilzeitstudium
  • Beschreibung:

  • pl
Trudno wyobrazić sobie życie we współczesnym świecie bez podstawowej znajomości języka angielskiego. Trudno też nie docenić możliwości, jakie zyskasz po ukończeniu tej specjalności. Już po pierwszym roku studiów większość studentów osiąga poziom biegłości językowej B2 wg ESOKJ, kończąc studia na poziomie C1. Studia te to nie tylko pogłębianie znajomości języka, to także zajęcia z różnych dziedzin językoznawstwa, literatury, kultury i historii. Wykształcenia dopełniają takie przedmioty, jak filozofia, informatyka, działania twórcze, oraz liczne zajęcia warsztatowe, wspomagające rozwój osobisty, z psychologii, etyki, przedsiębiorczości.
Privacy Policy